Site Overlay

Mediacje PZP

Zamówienia publiczne są sformalizowane.

Mimo to pozwalają na rozsądne rozwiązania.

Pytania, prośby o wyjaśnienia w toku postępowania ofertowego.

Wymagane do naliczenia kary umowne.

A często błąd był wynikiem tylko przeoczenia.

Niby nie można się dogadać. A jednak? Można.

Rozwiązanie?

Mediator z ekspercką wiedzą.

W ramach postępowań PZP zanotowano już znaczące ugody pozasądowe

Nawet w zamówieniach publicznych, i to z udziałem ZUS, możliwe było zredukowanie naliczonych kar umownych i uniknięcie wieloletniego sporu. Takich przykładów jest więcej.

Case study: 24 mln mniej kar umownych – COMMARCH vs. ZUS