Site Overlay

Mediacje IT

UMOWY WDROŻENIOWE

niedotrzymany termin?

kary umowne?

zagrożenie nieuzyskaniem dostępu do kodu źródłowego?

nieuregulowane kwestie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu praw autorskich?

Wszystko, co mogło się w czasie wdrożenia nie udać, lub wyszło już po jego zakończeniu, można zakończyć ugodą.

Rozwiązanie?

Mediator z ekspercką wiedzą.

Prawniczą i informatyczną.

W branży IT zanotowano już znaczące ugody pozasądowe.

Przykłady?

case study: Andrzej Sapkowski vs. CD PROJECT RED

case study: ZUS vs. COMMARCH