Site Overlay

Mediacje e-ZDROWIE

Mediacje B2B i PA2B

Wdrożenie e-skierowań. Jesteś pewny, że będzie bezproblemowe?

kary umowne?

szkolenia?

niedogadana funkcjonalność oprogramowania?

umowa serwisowa?

zmiany przepisów wymagające implementacji a budżetu na zmiany nie uwzględniono ?

rozliczenia środków pomocowych?

Rozwiązanie?

Wybierz eksperta. Osobę, z doświadczeniem i wiedzą dotyczącą sektora IT, zasad PZP i specyfiki Służby Zdrowia.

Mediacje w kwestiach spornych TWOJEGO KONTRAKTU są możliwe, zawarcie ugody jest dopuszczalne.

Rozliczenia z NFZ i mediacje ?

Płatności za usługi zdrowotne w ramach kontraktów to pewnie temat rzeka. Ale czy na pewno musi kończyć się w sądzie?

zabiegi ratujące życie i koszty ponad limit?

naliczane kary umowne i sprawy sądowe o ustalenie?

Zawarcie ugody z NFZ jest prawnie dopuszczalne.

Z pewnością NFZ nie jest zainteresowany ponoszeniem wysokich kosztów spraw sądowych, a przy zwiększającej się liczbie orzeczeń nakazujących rozliczenia ze szpitalami również za zabiegi ponad limit, rozwiązaniem stają się mediacje PA2B.

Kary umowne naliczane przez NFZ mogą być w takiej sytuacji rozliczone w ramach ugody.

Życie może być prostsze. Nawet w Służbie Zdrowia.