Site Overlay

Efektywnie. Rozsądnie.Maksimum Korzyści

Nie stój w miejscu. Szanuj siebie, swój czas, swoje pieniądze i swojego kontrahenta.
Razem możemy wypracować ugodę, pozwalającą pójść do przodu.
Mniej, zwykle znaczy: więcej.

3 proste kroki

1. Wybierz pomoc profesjonalisty.

2. Zrealizuj postępowanie online.

3. Zakończ sprawę szybko i elegancko.

3 specjalizacje

Wiedza. Doświadczenie. Efektywność.

KORONA-MEDIACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

dedykowana usługa, dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami koronawirusa

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy stanęli przed trudnościami związanymi z realizacją umów o stałe dostawy, umów najmu, itp., w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, mogą skorzystać z uruchomionej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, dedykowanej usługi korona-mediacji.

Klienci uzyskują status Klientów Specjalnych, objętych specjalną taryfą cenową, a do umów świadczonych w tym zakresie obowiązują procedury uproszczone.

Opłaty dla Klientów Specjalnych:

zryczałtowana opłata mediacyjna wynosi 500 zł netto (615 zł brutto), niezależnie od wartości przedmiotu sprawy, w odniesieniu do postępowań online

Zryczałtowana opłata mediacyjna obejmuje:

  • podjęcie online próby mediacyjnej (wezwanie do mediacji) / ew. arbitrażu
  • postępowanie mediacyjne online wraz z dokumentem ugody mediacyjnej (ew. postępowanie arbitrażowe zakończone orzeczeniem)
  • w przypadku braku zgody na mediację – informacja o możliwych do podjęcia działań sądowych w celu zmiany warunków umowy

Ceny innych czynności i porad dla Klientów specjalnych, będą uzgadniane indywidualnie, tj. z odstępstwami od cennika obowiązującego w wersji Standardowej.